Εθελοντές

Εθελοντές

Ένα σημαντικό κομμάτι της καρδιάς του Ιδρύματος είναι οι Εθελοντές. Είναι αυτοί που στηρίζουν, ενισχύουν εθελοντικά και βοηθούν το Ίδρυμα στις διάφορες εκδηλώσεις, επιδείξεις μόδας, πανηγύρι αγάπης, παζαράκια κ.λπ. Εμείς τους ευχαριστούμε. Ο εθελοντισμός είναι μια μεγάλη αρετή που καλούμαστε όλοι να υπηρετούμε.