Δωρεά εις μνήμη

Αντί στεφάνων το Ιδρύματος Μαργαρίτας Λιασίδου δέχεται εισφορές εις μνήμη κατά τη διάρκεια της κηδείας.