Εισφορά σε τραπεζικό λογαριασμό

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη σας.

Για άλλες πληροφορίες παρακαλώ, όπως αποτείνεστε στο τηλέφωνο επικοινωνίας του Ιδρύματος 26 962533.